ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2021 | No.2(60) [2021.08.31]


რადიაციის და შთანთქმის სიგრძის გამოყენება ATLAS-ის დეტექტორის გეომეტრიული აღწერების შედარებით ანალიზში  8-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2021 | No.1(59) [2021.04.30]


ANALYSIS OF GEOMETRY DESCRIPTIONS FOR OPTIMISED SIMULATION PERFORMANCE (ენა: ინგლისური)  31-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022