ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი  . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


CHARACTERIZATION OF SPIN COATED ZN DOPED CUPRIC OXIDE THIN FILMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-10;  ID: 3070 ახალიTHIRD ORDER PERTURBED MODIFIED HEISENBERG HAMILTONIAN OF FCC STRUCTURED FERROMAGNETIC FILMS WITH SEVENTY SPIN LAYERS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-10;  ID: 3058 ახალიდრაგლაინის ციცხვის მყარ სხეულზე დაჯახების ენერგიის განსაზღვრა
მიღებულია: 2016-04-18;  ID: 2758 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBRANCHING SOLUTIONS OF THE NON-LINEAR DIFFERTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER OF THE PHISI (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-09;  ID: 2659 გადაცემულია სარეცენზიოდნარკომანია საქართველოში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ
მიღებულია: 2015-04-12;  ID: 2528 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1461
Rambler's Top100