ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


(ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-31;  ID: 3162 ახალიTHE EFFECT OF SAFFRON EXTRACT ON CATALASE ACTIVITIES IN BRAIN STRUCTURES UNDER EXPOSURE TO X-RAY IRRADIATION DOSE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-19;  ID: 3158 ახალიALTERNATIVE ENERGY SOURCES AND PECULIARITIES OF MAINTAIN -VALLEY WINDS AS DEPENDENT ON THE LOCAL RELIEF (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-19;  ID: 3157 ახალიCOMPUTER MODELING IN STUDY OF THE SPATIAL STRUCTURE OF GLYPROLINE MOLECULES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-09;  ID: 3153 ახალიTHE METALLICITY OF ATMOSPHERE OF THE POST AGB HD161796 (F3IB) STAR (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-10-02;  ID: 3151 ახალიEFFECT OF NUMBER OF LAYERS ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF SPIN COATED CDS FILMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-07-09;  ID: 3133 ახალიОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА НАМАГНИЧИВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОКИРОВАНИЯ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2018-07-01;  ID: 3129 ახალიდრაგლაინის ციცხვის მყარ სხეულზე დაჯახების ენერგიის განსაზღვრა
მიღებულია: 2016-04-18;  ID: 2758 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBRANCHING SOLUTIONS OF THE NON-LINEAR DIFFERTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER OF THE PHISI (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-09;  ID: 2659 გადაცემულია სარეცენზიოდნარკომანია საქართველოში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ
მიღებულია: 2015-04-12;  ID: 2528 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1461
Rambler's Top100