ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


FINANCIAL MODELING WITH PATH INTEGRALS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-22;  ID: 3109 ახალი’’ჰიდრინო’’ მდგომარეობები რელატივისტურ განტოლებებში
მიღებულია: 2018-05-20;  ID: 3107 ახალიON MECHANIZM 0F Μ → E CONVERSION INDUCED BY DARK MATTER (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-04-16;  ID: 3095 გადაცემულია სარეცენზიოდმთა-ხეობიანი რელიეფის როლი ჰაერის ნაკადის ლოკალური ცირკულიაციის შესწავლაში.
მიღებულია: 2018-02-28;  ID: 3081 ახალიCHARACTERIZATION OF SPIN COATED ZN DOPED CUPRIC OXIDE THIN FILMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-02-10;  ID: 3070 ახალიTHIRD ORDER PERTURBED MODIFIED HEISENBERG HAMILTONIAN OF FCC STRUCTURED FERROMAGNETIC FILMS WITH SEVENTY SPIN LAYERS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-10;  ID: 3058 ახალიდრაგლაინის ციცხვის მყარ სხეულზე დაჯახების ენერგიის განსაზღვრა
მიღებულია: 2016-04-18;  ID: 2758 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBRANCHING SOLUTIONS OF THE NON-LINEAR DIFFERTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER OF THE PHISI (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-12-09;  ID: 2659 გადაცემულია სარეცენზიოდნარკომანია საქართველოში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ
მიღებულია: 2015-04-12;  ID: 2528 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-1461
Rambler's Top100