ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2021 | No.2(60) [2021.08.31]


ქსელური ურთიერთკავშირის სწრაფი ტექნოლოგიები და მათი როლი სუპერკომპიუტერებში  28-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



ზოგადი გამოყენების სუპერკომპიუტერები, მათი განვითარების ეტაპები და პრაქტიკული გამოყენების სფეროები  32-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან



1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022