მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს ვ.სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


УКРАИНСКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА: ДУХОВНЫЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-12-02; ID: 3044 ახალიIT MAY SOUND SCARY: GOTHIC UNDERPINNINGS IN GEORGE CRUMB’S MADRIGALS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-30; ID: 3042 ახალიО РОЛИ ПОЛИФОНИИ В ОПЕРНЫХ ДУЭТАХ П.ЧАЙКОВСКОГО (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-29; ID: 3041 ახალიHERMANN WEDEKIND AND GEORGIAN MUSICAL CULTURE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-20; ID: 3036 ახალიMULTICULTURALISM AND NATIONAL IDENTITY IN THE 20TH CENTURY GEORGIAN MUSICAL SPACE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-11-19; ID: 3035 ახალიАНСАМБЛИ МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-16; ID: 3025 ახალი„დროის ფაქტორი“ XX საუკუნის საგუნდო მუსიკაში (გ.ლიგეტის „Requiem”-ისადა ს.ნასიძის „ვედრები“-ს შედარებითი ანალიზის მაგალითზე)
მიღებულია: 2017-10-14; ID: 3024 ახალისულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ)
მიღებულია: 2017-10-14; ID: 3023 ახალიТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО АМАТОРСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОРКЕСТРОВ «ПОЛИФОНИЯ» И «КРЕЩЕНДО») (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-10; ID: 3022 ახალიКУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ ИСКУССТВА СОВМЕСТНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-09-27; ID: 3018 ახალიРАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-08-02; ID: 3003 ახალიCOUNTERPOINT OF IMITATION AND OSTINATO IN POLYPHONIC FORM (AT THE EXAMPLE OF GEORGIAN MUSIC) (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-07-07; ID: 2988 ახალი“MELOS” CONCEPT OF POLYPHONY AND FORMS OF ITS REVEALING IN OLD GEORGIAN PROFESSIONAL MUSIC (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-28; ID: 2965 ახალიОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ «ТРАВИАТА» В РЕЖИССЕРСКОМ РЕШЕНИИ Д.ГНАТЮКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-05-19; ID: 2957 ახალიDEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-17; ID: 2953 გადაცემულია სარეცენზიოდTHE THEORY OF MUSICAL CONTENT IN A CONTEMPORARY PEDAGOGY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-14; ID: 2952 გადაცემულია სარეცენზიოდDEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-10; ID: 2950 გადაცემულია სარეცენზიოდPERSONALITY AND THE CONTEMPORARY MUSICAL CULTURE: PROBLEMS OF INTERACTION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-03; ID: 2941 გადაცემულია სარეცენზიოდCONCEPTUAL MODELS OF PUBLIC SPACE IN 19TH AND 20TH CENTURY MUSIC (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-03; ID: 2940 გადაცემულია სარეცენზიოდTHREE PERSPECTIVES OF THE CONTINUUM IN MUSIC C. NANCARROW, J. CARRILLO AND J. ESTRADA STUDY OF SOUND-MEMORY INSIDE THE MACRO TIMBRE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-01; ID: 2938 გადაცემულია სარეცენზიოდსულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ)
მიღებულია: 2017-05-01; ID: 2937 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდსულხან ცინცაძის 24 პრელუდიის ციკლები
მიღებულია: 2017-03-29; ID: 2921 გადაცემულია სარეცენზიოდსაქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების მუსიკალური ფოლკლორი (დიალექტოლოგიის ჭრილში)
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2860 გადაცემულია სარეცენზიოდსაინგილოსა და სამთაწყაროში ჩაწერილი სიმღერების შედარებითი კვლევის შედეგები
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2859 გადაცემულია სარეცენზიოდყიზლარსა და მოზდოკში მცხოვრები ქართველების მუსიკალური ფოლკლორი
მიღებულია: 2016-11-13; ID: 2858 გადაცემულია სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2017
ISSN 1512-2018
Rambler's Top100