მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს ვ.სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


POLYPHONIC TRADITIONS IN THE GRECO-ROMAN WORLD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-13; ID: 3106 ახალიPOLYPHONIC INSTRUMENTS IN GRECO-ROMAN WORLD (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-13; ID: 3105 ახალიON THE TYPES OF CHRISTIAN LITURGICAL MUSIC IN TODAY’S GEORGIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-05-08; ID: 3103 ახალიAN ETHNOMUSICOLOGIST BETWEEN THE STAGE AND THE JURY TABLE. THE POLISH CASE. (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-25; ID: 3064 ახალიMUSIC ANALYSIS IN THE 21ST CENTURY ETHNOMUSICOLOGY: MERGING IDEAS OF „WESTERN“ AND „EAST EUROPEAN“ ETHNOMUSICOLOGICAL TRADITIONS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-01-16; ID: 3060 ახალიУКРАИНСКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА: ДУХОВНЫЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-12-02; ID: 3044 ახალიО РОЛИ ПОЛИФОНИИ В ОПЕРНЫХ ДУЭТАХ П.ЧАЙКОВСКОГО (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-11-29; ID: 3041 ახალიАНСАМБЛИ МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО МИРА. (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-16; ID: 3025 ახალი„დროის ფაქტორი“ XX საუკუნის საგუნდო მუსიკაში (გ.ლიგეტის „Requiem”-ისადა ს.ნასიძის „ვედრები“-ს შედარებითი ანალიზის მაგალითზე)
მიღებულია: 2017-10-14; ID: 3024 ახალიТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО АМАТОРСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОРКЕСТРОВ «ПОЛИФОНИЯ» И «КРЕЩЕНДО») (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-10; ID: 3022 ახალიРАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-08-02; ID: 3003 ახალიОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ «ТРАВИАТА» В РЕЖИССЕРСКОМ РЕШЕНИИ Д.ГНАТЮКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-05-19; ID: 2957 ახალიDEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-10; ID: 2950 გადაცემულია სარეცენზიოდსულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ)
მიღებულია: 2017-05-01; ID: 2937 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდსულხან ცინცაძის 24 პრელუდიის ციკლები
მიღებულია: 2017-03-29; ID: 2921 გადაცემულია სარეცენზიოდსაქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების მუსიკალური ფოლკლორი (დიალექტოლოგიის ჭრილში)
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2860 გადაცემულია სარეცენზიოდსაინგილოსა და სამთაწყაროში ჩაწერილი სიმღერების შედარებითი კვლევის შედეგები
მიღებულია: 2016-11-14; ID: 2859 გადაცემულია სარეცენზიოდყიზლარსა და მოზდოკში მცხოვრები ქართველების მუსიკალური ფოლკლორი
მიღებულია: 2016-11-13; ID: 2858 გადაცემულია სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2018
ISSN 1512-2018
Rambler's Top100