მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს ვ.სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ფრანსუა-ბერნარ მაშის შემოქმედება მუსიკალური დროის პრობლემატიკის ჭრილში
მიღებულია: 2018-12-09;  ID: 3192 ახალიმიღებულია: 2018-12-06;  ID: 3191 ახალიТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУННО-СМЫЧКОВОГО АМАТОРСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОРКЕСТРОВ «ПОЛИФОНИЯ» И «КРЕЩЕНДО») (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-10-10;  ID: 3022 ახალიРАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-08-02;  ID: 3003 ახალიОПЕРА ДЖ.ВЕРДИ «ТРАВИАТА» В РЕЖИССЕРСКОМ РЕШЕНИИ Д.ГНАТЮКА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-05-19;  ID: 2957 ახალიDEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2017-05-10;  ID: 2950 გადაცემულია სარეცენზიოდსულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ)
მიღებულია: 2017-05-01;  ID: 2937 გადაცემულია ხელმეორედ სარეცენზიოდსაქართველოს მოწყვეტილი კუთხეების მუსიკალური ფოლკლორი (დიალექტოლოგიის ჭრილში)
მიღებულია: 2016-11-14;  ID: 2860 გადაცემულია სარეცენზიოდსაინგილოსა და სამთაწყაროში ჩაწერილი სიმღერების შედარებითი კვლევის შედეგები
მიღებულია: 2016-11-14;  ID: 2859 გადაცემულია სარეცენზიოდყიზლარსა და მოზდოკში მცხოვრები ქართველების მუსიკალური ფოლკლორი
მიღებულია: 2016-11-13;  ID: 2858 გადაცემულია სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2019
ISSN 1512-2018
Rambler's Top100