ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

იურიდიული მეცნიერებანი 2003 | No.2(3) [2003.12.31]


ელექტრონულ-ციფრული ხელმოწერის ინსტიტუტისა და ქართულ სამართლის სისტემაში მისი დამკვიდრების შესახებ  19-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიურიდიული მეცნიერებანი 2003 | No.1(2) [2003.06.30]


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კიბერდანაშაულის კონვენციასთან შესაბამისობის საკითხისათვის  25-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიურიდიული მეცნიერებანი 2002 | No.1(1) [2002.12.31]


პიროვნების დაცვის საერთოევროპული სამართლებრივი სტანდარტები პერსონალური მონაცემების ავტომატიზებული დამუშავებისას  27-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024