ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2008 | No.1(12) [2008.06.30]


საგანმანათლებლო მულტიმედიური რესურსების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის შექმნის ზოგიერტი საკითხები (ენა: რუსული)  25-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2006 | No.1(8) [2006.06.30]


ინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს “სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება  44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2005 | No.1(6) [2005.06.30]


Разработка и применение интерактивных информационных обучающих систем на основе современных программных средств (ენა: რუსული)  87-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2004 | No.2(4) [2004.12.31]


(ენა: რუსული)  32-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2003 | No.2(3) [2003.12.31]


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ზოგიერთი საკითხები (ენა: რუსული)  40-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2003 | No.1(2) [2003.06.30]


კომპიუტერული ხელოვნების სპეციალობაზე სწავლების მეთოდების ოპტიმიტიზების საკითხისადმი (ენა: რუსული)  22-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2002 | No.1(1) [2002.12.31]


კომპიუტერული გრაფიკის სწავლების კონცეფცია არამაპროფილებელი დარგებისათვის  37-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020