ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."


ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ANALYSIS OF THE MATHEMATICAL MODELING ABILITY FOR SENIOR SCHOOL STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-22;  ID: 3457 ახალიTHE PERFORMANCE OF SYMMETRIC ENCRYPTION ALGORITHMS IN CLOUD DATA SECURITY (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2018-12-20;  ID: 3194 ახალიგია ყანჩელი - ღამის ლოცვანი
მიღებულია: 2016-06-05;  ID: 2785 ახალიВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ ИМУННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛЫХ КРЫСС (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-05-06;  ID: 2543 სტატია არ შეესაბამება ჟურნალის თემატიკას


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2021