ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2006 | No.1(8) [2006.06.30]


ინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს “სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება  44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2005 | No.2(7) [2005.12.31]


მეცნიერული მსოფლმხედველობის როლი სამყაროს სურათის წარმოდგენაში ფიზიკის სასწავლო კურსში  44-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020