ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2008 | No.2(13) [2008.12.31]


გარემოს მდგომარეობის ხარისხობრივი ნორმები - სწავლების თავისებურებანი გარემოსდაცვითი სპეციალობის სტუდენტებისათვის  16-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2008 | No.1(12) [2008.06.30]


ნარჩენების კომპლექსური მართვა - პრობლემატიკა და სწავლების მეთოდიკა საბაკალავრო აკადემიურ განათლებაში  31-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2007 | No.1(10) [2007.06.30]


გარემოს ქიმიური დაბინძურების სწავლების პრობლემატიკისა და მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი საშუალო სკოლაში  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020