ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.6(32) [2014.12.31]


STUDENTS’ EVALUATION OF TEACHERS: THROUGH THE LENS OF SELF-DETERMINATION THEORY (ენა: ინგლისური)  43-51
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.1(23) [2013.03.31]


COMPARING THE ACADEMIC SELF-EFFICACY IN STUDENTS WITH ENTITY AND INCREMENTAL INTELLIGENCE THEORY (ენა: ინგლისური)  10-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.3(22) [2012.12.31]


EXAMINING THE IMPACT OF SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES ON STUDENTS’ MOTIVATIONAL BELIEFS TOWARD MATHEMATICS (ენა: ინგლისური)  9-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSELF-THEORIES OF ABILITY AND PERFORMANCE IN PHYSICAL EDUCATION (ენა: ინგლისური)  62-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE ROLE OF TEACHER’ MOTIVATIONAL STYLE IN STUDENTS’ MOTIVATIONAL ORIENTATION (ენა: ინგლისური)  72-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.2(21) [2012.06.30]


WHAT CAN STUDENTS’ PERCEIVED LOCUS OF CAUSALITY TELL US ABOUT THEIR SUBJECTIVE VITALITY? (ენა: ინგლისური)  59-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.2(19) [2011.12.31]


COMPARING THE CONCEPTUAL AND ROTE LEARNING IN STUDENTS WITH INTERNAL AND EXTERNAL PERCEIVED LOCUS OF CAUSALITY (ენა: ინგლისური)  80-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPREDICTION OF INTENTION FOR PHYSICAL ACTIVITY ON BASIS OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS SATISFACTION (ენა: ინგლისური)  99-104
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.1(18) [2011.06.30]


EXAMINING THE IMPACT OF TEACHER’ MOTIVATIONAL STYLE AND COMPETITION ON STUDENTS’ SUBJECTIVE VITALITY IN PHYSICAL EDUCATION (ენა: ინგლისური)  9-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020