ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.3(35) [2015.06.30]


CEREBRAL CORTEX AND PSYCHOLOGICAL FUNCTIONS: THE ROLE OF LOBES IN THE HUMAN BRAIN (ენა: ინგლისური)  58-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.2(34) [2015.03.31]


DEPRESSION AS A MALADAPTIVE PROCESS: DISCUSSION OF THE CONDITION ACCORDING TO THE HUMANISTIC AND EXISTENTIAL APPROACH (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.4(30) [2014.09.30]


DESCRIPTION OF A HYPOTHESISED SITUATION WHERE A PSYCHOLOGIST OF RELIGION COULD BE ASKED TO OFFER A SOLUTION TO A REAL-WORLD PROBLEM (ენა: ინგლისური)  73-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.2(28) [2014.03.31]


“A SEARCH FOR MEANING: MAKING SENSE OF DEPRESSION” BY SIÂN E. LEWIS: A CRITICAL REVIEW (ენა: ინგლისური)  71-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.4(26) [2013.12.31]


A WORKING BRITISH MUSLIM MALE'S PERSPECTIVE ON LIFE IN THE UK AFTER THE 07/07 LONDON BOMBINGS: A GROUNDED THEORY STUDY (ენა: ინგლისური)  36-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.3(25) [2013.09.30]


RUMINATIVE THINKING AND PSYCHOPATHOLOGY ISSUES IN THE WRITINGS OF SAINT MAXIMUS THE CONFESSOR: AN EVOLUTIONARY PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (ენა: ინგლისური)  48-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.1(23) [2013.03.31]


EVOLUTIONARY PSYCHOLOGICAL EXPLANATIONS OF SOCIAL COMPETITION RELATING TO DEPRESSION (ენა: ინგლისური)  33-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023