ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.2(48) [2018.06.30]


მოვლენის ტიპი, ავტობიოგრაფიული მსჯელობა და პერსონალური ნარატივის ინტრაინდივიდუალური ცვალებადობა დროში 9-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.1(47) [2018.03.31]


თავისუფლების აღკვეთის გამოცდილება, ავტობიოგრაფიული მსჯელობა, მნიშვნელობის შექმნა და გენერაციულობა 3-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.2(44) [2017.06.30]


ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნის განცდის საკვლევი კითხვარის ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები 19-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


რაოდენობრივი ნარატიული კვლევის მეთოდები: ძირითადი პრინციპები და ასპექტები 72-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.4(41) [2016.09.30]


ცხოვრების კულტურული სკრიპტი: ქართული ვერსია 19-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტიგმა, სექსუალური იდენტობა და ცხოვრების ისტორია 93-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.3(40) [2016.06.30]


პერსონალური ნარატივების მაკომპენსირებელი სტრუქტურისა და პოსტტრავმული ზრდის ურთიერთმიმართება (2008 წლის ომის შემდეგ იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მაგალითზე) 69-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასტერ ნარატივის ინტეგრაციული თეორიული ჩარჩო: ქართული ილუსტრაცია 122-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.4(36) [2015.09.30]


პოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები 59-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2015 | No.3(35) [2015.06.30]


TRACING EMERGING MASTER NARRATIVE OF MODERN GEORGIANS: RECONSTRUCTION THROUGH INDIVIDUAL LIFE STORIES (ენა: ინგლისური) 90-106
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.6(32) [2014.12.31]


COMPARATIVE STUDY OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND POSTTRAUMATIC GROWTH INDICATORS IN IDP AND NON-IDP CITIZENS OF GEORGIA (ენა: ინგლისური) 52-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.4(30) [2014.09.30]


CROSS CULTURAL ADAPTATION OF POSTTRAUMATIC GROWTH INVENTORY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALES FOR GEORGIAN POPULATION (ენა: ინგლისური) 53-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.2(24) [2013.06.30]


ნარატიული მიდგომა პიროვნებისადმი: ფროიდიდან დღემდე 63-84
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023