ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.3(64) [2022.09.30]


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MANIFESTATION OF RESILIENCE AND THE SEVERITY OF MALADAPTIVE SCHEMES IN UNIVERSITY AGE (ენა: ინგლისური)  62-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.1(58) [2021.03.31]


STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MENTAL STATES OF STUDENTS ON THE EVE OF THE SESSION AND THE FEELING OF LONELINESS DURING THE PERIOD OF SELF-ISOLATION (ენა: ინგლისური)  50-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.1(55) [2020.06.30]


OPPORTUNITIES AND VALUES OF WORK ACTIVITY IN PERCEPTION OF MODERN STUDENTS (ენა: ინგლისური)  22-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.2(52) [2019.06.30]


ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ (ენა: რუსული)  3037
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.1(51) [2019.03.31]


УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ (ენა: რუსული)  50-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.2(48) [2018.06.30]


УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (ენა: რუსული)  33-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022