ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

იურიდიული მეცნიერებანი 2021 | No.1(10) [2021.05.31]


გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და მისი სამართლებრივი შედეგები 3-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგაფიცვის უფლების არსი და მნიშვნელობა 45-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსოლიდარობის გაფიცვის შეზღუდვის დასაშვებობის საკითხი 61-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსოლიდარობის გაფიცვის მნიშვნელობა და საერთაშორისო სტანდარტი 72-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.1(58) [2021.03.31]


განათლება პოსტ – პანდემიურ ეპოქაში საერთაშორისო მიმოხილვა და პრობლემური საკითხები (ენა: ინგლისური) 12-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიურიდიული მეცნიერებანი 2020 | No.1(9) [2020.12.31]


შრომითი ხელშეკრულების ვადის განსაზღვრის თავისებურებები (ქართული და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი) 20-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშრომის ანაზღაურების შინაარსობრივ მნიშვნელობასა და მისი ნატურით გადახდის დასაშვებობის შესახებ 46-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით დასაქმებულებულთა კონტროლის შესახებ 60-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.2(56) [2020.09.30]


H- ინდექსის აღრიცხვის პრობლემური საკითხები - როგორ დავწეროთ სამეცნიერო სტატიები ისე, რომ გავუმარტივოთ ცხოვრება ალგორითმებს? (ენა: ინგლისური) 39-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.1(55) [2020.06.30]


მოსალოდნელი საფრთხის დადგომის, უგულვებელყოფისა და შემგუებლობის შესახებ Covid 19-ის მაგალითზე 83-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანციტირების ინდექსი და ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ ტექსტებთან დაკავშირებული საკითხები 107-126
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.1(51) [2019.03.31]


უნივერსიტეტის მმართველობის უნივერსალური სისტემის შესახებ 29-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.3(45) [2017.09.30]


რით არის განპირობებული ინფსელფის არსებობა და როგორ შეიქმნა ინფსელფი მოქმედებაში ანუ ცნობიერება? STDM – Simple Theory of Difficult Meanings (რთული მნიშვნელობების მარტივი თეორია) 3-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFERTILISATION IN ARTIFICIAL WOMB. LEGAL AND BIOETHICAL ISSUES (ენა: ინგლისური) 14-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.2(44) [2017.06.30]


ადამიანის ,,მე’’- ინფსელფი-ს შინაარსობრივი რაობის, სტრუქტურული აგებულებისა და დიგიტალიზაციის შესაძლებლობის შესახებ 35-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანის ,,მე’’-ინფსელფი-ს უწყვეტი აღქმა-გააზრების შესახებ 61-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


ტრადიციული, წარმართული, რელიგიური, ეზოთერული და ოკულტური რიტუალები საქართველოში, როგორც მე-იდენტობის კონსტრუირების ელემენტები 49-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE CONNECTION AND RELATION BETWEEN SUBJECTIVE FEELING-SENSATION OF HAPPINESS AND WELL-BEING, THEIR RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION, INCOME AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF GEORGIA (ენა: ინგლისური) 131-144
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.4(41) [2016.09.30]


სამართალი - ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა? სამართლის წარმოშობის ახლებური გააზრების ასპექტში 122-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანნაბიჯ-ნაბიჯ გენდერული თანასწორობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისათვის 142-160
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.2(39) [2016.03.31]


Условия, определяющие характер человека как социально-психологического и биологического существа в традиционных и современных теориях личности в аспекте понимания самоидентичности 27-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024