ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.4(54) [2019.12.31]


КОНЕЦ СМЫСЛА: ДЕЗАБСУРДИЗАЦИЯ ЗНАКА (ენა: რუსული)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.3(53) [2019.09.30]


НАЧАЛО СМЫСЛА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА (ენა: რუსული)  10-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.1(51) [2019.03.31]


Л.С. ВЫГОТСКИЙ И Ж. ПИАЖЕ: ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ИНВЕРСИИ (ენა: რუსული)  42-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.5(42) [2016.12.31]


ОНТОГЕНЕЗ ЛИЧНОСТИ: СУБЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (ენა: რუსული)  83-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020