ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.3(60) [2021.09.30]


FACILITIES AND SERVICES IN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: PRELIMINARY FINDINGS FROM THE PERSPECTIVES OF STUDENTS WITH DISABILITIES (ენა: ინგლისური)  77-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.3(53) [2019.09.30]


A CASE STUDY OF LEARNING STYLES AMONG TOP STUDENTS IN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. (ენა: ინგლისური)  42-65
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


ORGANIZATIONAL STRESSOR OF RESPONSIBILITIES AND BURDEN AMONG HIGHER EDUCATION DEANS: AN EXPLORATORY MULTIPLE CASE STUDY. (ენა: ინგლისური)  39-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023