ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.4(54) [2019.12.31]


К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ВИДА СПОРТА НА ОСНОВЕ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (ენა: რუსული)  12-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.1(47) [2018.03.31]


RELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND WAYS OF RESOLVING A CONFLICT SITUATION (ენა: რუსული)  104-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


МОТИВАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРВИЧНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. (ენა: რუსული)  68-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023