ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.2(63) [2022.06.30]


AN INSTRUMENTAL CASE STUDY OF MARITAL HAPPINESS AMONG PERSONS WITH VISUAL DISABILITY IN MALAYSIA (ენა: ინგლისური)  19-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2021 | No.3(60) [2021.09.30]


THE PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE SUBJECTIVE HAPPINESS SCALE-PHYSICALLY DISABLED (SHS-PD) IN MALAYSIA (ენა: ინგლისური)  3-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE ROLE OF TENURE AS A MODERATOR TO JOB SATISFACTION AND WORK ENGAGEMENT (ენა: ინგლისური)  19-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFACILITIES AND SERVICES IN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: PRELIMINARY FINDINGS FROM THE PERSPECTIVES OF STUDENTS WITH DISABILITIES (ენა: ინგლისური)  77-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE RELATIONSHIP BETWEEN REMOTE WORK AND JOB SATISFACTION DURING THE OUTBREAK OF COVID-19: THE MEDIATING ROLES OF PERCEIVED AUTONOMY AND WORK-FAMILY CONFLICT (ენა: ინგლისური)  92-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.1(55) [2020.06.30]


CONTAGIOUS YAWNING AMONG UNIVERSITY STUDENTS (ენა: ინგლისური)  40-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE PSYCHOLOGY OF TERRORISM: WHAT MAKES THEM BEHAVE LIKE THEY DO? (ენა: ინგლისური)  67-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.3(53) [2019.09.30]


A CASE STUDY OF LEARNING STYLES AMONG TOP STUDENTS IN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. (ენა: ინგლისური)  42-65
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024