სახელი:
Igor Shuvanov
ID
3261
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Sochi State University , Sochi, Russia, Department of Psychology and Social Communication, Associate Professor, Ph.D

Sovetskaya street 26a, Sochi city, Krasnodar Krai, 354000, Russia

Theory and Methodology of High Education

ელ.ფოსტა:
schuvanov@rambler.ru