ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.1(43) [2017.03.31]


МОТИВАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРВИЧНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. (ენა: რუსული)  68-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2016 | No.3(40) [2016.06.30]


СТРАТЕГИИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА БЕЗРАБОТИЦЫ (ენა: რუსული)  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024