სახელი:
Lili Khechuashvili
ID
2569
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
- ნარატიული ფსიქოლოგია;
- ნარატიული იდენტობა;
- ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა;
- პოსტტრავმული ზრდა.
ელ.ფოსტა:
lili.khechuashvili@tsu.ge

Lili Khechuashvili