ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.6(29) [2010.12.31]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.5(28) [2010.11.30]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.4(27) [2010.10.31]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  23-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.3(26) [2010.06.30]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  170-179
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.2(25) [2010.03.31]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  13-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.6(23) [2009.12.31]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  64-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.5(22) [2009.10.31]


WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური)  138-143
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024