ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.1(23) [2013.03.31]


COMPARING THE ACADEMIC SELF-EFFICACY IN STUDENTS WITH ENTITY AND INCREMENTAL INTELLIGENCE THEORY (ენა: ინგლისური)  10-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.3(22) [2012.12.31]


SELF-THEORIES OF ABILITY AND PERFORMANCE IN PHYSICAL EDUCATION (ენა: ინგლისური)  62-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024