ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია 2016 | No.1(13) [2016.09.30]


ბინარული დრამატურგიის თავისებურება ს. ცინცაძის სონატურ ფორმაში  14-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანახალი თუ კარგად დავიწყებული ძველი ? (თანამედროვე ფაქტურულ-პოლიფონიური ხერხების გააზრება გ. ყანჩელთან)  20-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023