სახელი:
ზურაბ გასიტაშვილი
ID
1007
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის უფროსი, ტ.მ.დ., სრული პროფესორი.
ინტერესის სფერო: მოდელირება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სხვ.

ელ.ფოსტა:
zur_gas@gtu.ge