სახელი:
თამაზ ვაშაყმაძე
ID
1172
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
ელ.ფოსტა:
tamazvashakmadze@yahoo.com