ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2005 | No.2(6) [2005.09.30]


ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის გათვლის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ (ენა: ინგლისური)  33-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2005 | No.1(5) [2005.06.30]


On Construction and Justification of Systems of von Karman type for Binary Mixture of Piezo-Elastic Plates (ენა: ინგლისური)  53-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024