სახელი:
არჩილ ფრანგიშვილი
ID
1234
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი),
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რექტორი,
პროცესების მართვის სისტემები, ინფორმატიკა.
ელ.ფოსტა:
a_prangi@gtu.ge