ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

იურიდიული მეცნიერებანი 2021 | No.1(10) [2021.05.31]


ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გასაფორმებელი სესხის ხელშეკრულების ძირითადი თავისებურებები  94-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიურიდიული მეცნიერებანი 2020 | No.1(9) [2020.12.31]


კეთილსინდისირების პრინციპის როლი სასამართლო პრაქტიკის განვითარებაში  3-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023