ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2014 | No.5(31) [2014.11.30]


ზოგადი განათლების რეფორმა საქართველოში-ისტორიული რაკურსი /1991 წლიდან დღემდე/ 259-273
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი - შენიშვნები, რეკომენდაციები 282-286
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.2(24) [2013.06.30]


საქართველოში საშუალო განათლების სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ 97-110
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.1(20) [2012.01.31]


დაწყებითი სკოლის მასწავლებლის მომზადების პროგრამების განზოგადება საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითზე 81-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმშობლიური ენა, ისტორია და გლობალიზაცია 103-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2009 | No.1(14) [2009.06.30]


Системы оценки знания в высшей школе (ენა: რუსული) 25-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებელთა განათლების ისტორია საქართველოში 38-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2007 | No.1(10) [2007.06.30]


უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის შეფასება სტუდენტის მიერ (თსუ-ს მაგალითზე) 59-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი განათლება დიდი ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში 68-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2006 | No.1(8) [2006.06.30]


სტუდენტის სასწავლო მუშაობაში კვლევითი უნარების და სამეცნიერო-შემოქმედებითი ჩვევების აღზრდა 34-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2005 | No.2(7) [2005.12.31]


ქალ-ვაჟთა თანაბარი განათლება საქართველოში 12-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2003 | No.1(2) [2003.06.30]


უმაღლესი სკოლის მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2002 | No.1(1) [2002.12.31]


მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების სისტემები და მათი განვითარების თანამედროვე ტენდეციები 3-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023