ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2023 | No.3(68) [2023.09.30]


INVESTING COGNITIONS IN EMOTIONS? IS THAT WHAT REALLY MATTERS? A METHODOLOGICAL REVIEW ON DANIEL GOLEMAN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE BOOK (1996) IN LINE WITH COGNITIVE-BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPEUTIC POSTU (ენა: ინგლისური)  3-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2022 | No.3(64) [2022.09.30]


WRITING A REFLECTING ACCOUNT AND AN ACTION PLAN: AN INDICATIVE GUIDE FOR PSYCHOLOGY STUDENTS (ენა: ინგლისური)  44-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023