ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2004 | No.1(4) [2004.06.30]


კვანტური იდეალური გაზის შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  47-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2003 | No.2(3) [2003.12.31]


სპექტროსკოპიის საფუძვლების შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  18-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმაგნიტური რეზონანსის თეორიის შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  25-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2020