ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2022 | No.1(61) [2022.08.31]


ON ONE ITERATIVE METHOD FOR SOLVING THE DIFFERENCE SCHEME FOR QUASILINEAR ELLIPTIC EQUATION (ენა: ინგლისური)  44-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2010 | No.3(26) [2010.06.30]


ზოგიერთი არალოკალური ამოცანის სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნის შესახებ (ენა: რუსული)  161-169
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.1(18) [2009.02.28]


დაპროგრამების ენა C–ის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი  72-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2007 | No.3(14) [2007.12.31]


Оценка степени риска банкротства предприятий и фирм на основе нечёткой логики (ენა: რუსული)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024