ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2013 | No.2(24) [2013.06.30]


КАТЕГОРИЗАЦИЯ МУЖЧИН КАК УСПЕШНЫХ И КРАСИВЫХ (ენა: რუსული)  35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ (ენა: რუსული)  49-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია 2012 | No.1(8) [2012.12.31]


ЖЕНСКАЯ КРАСОТА В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (ენა: რუსული)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2012 | No.2(21) [2012.06.30]


ЛОЖЬ И ЛЮБОВЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ (ენა: რუსული)  11-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანБУМАЖНАЯ КУКЛА - ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ (ენა: რუსული)  42-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.2(19) [2011.12.31]


PRACTICES OF FORMING PHYSICAL BEAUTY (ენა: ინგლისური)  41-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2011 | No.1(18) [2011.06.30]


К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКЕ ДРУГОГО ПО ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ (ენა: რუსული)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023