ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

იურიდიული მეცნიერებანი 2014 | No.1(8) [2014.12.31]


შრომის ბაზარი და სპორტის სპეციალისტის კომპეტენტურობის ზოგიერთი ასპექტი  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასოფლო-სამეურნეოს პროდუქციის და ბიოლოგიური აქტივის სამართლებრივი რეგულირების, აღრიცხვა-ანგარიშგების და შეფასების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში  34-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024