ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2019 | No.2(57) [2019.12.31]


ლამბდა აღრიცხვის გამოყენება კლასიკურ და კვანტურ კომპიუტინგში  3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.2(54) [2018.06.30]


კვანტური კომპიუტინგის დარგის მიღწევები  131-144
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2017 | No.2(52) [2017.10.30]


FUZZYFICATION OF THE BLOCH BALL (ენა: ინგლისური)  30-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2016 | No.2(48) [2016.06.30]


AN ALGORITHM TO COMPUTE THE LOGICAL ENTROPY OF A DIRECTED GRAPH (ენა: ინგლისური)  54-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2021