კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2010 | No.4(27) [2010.10.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Reducing Power Consumption in Wireless Sensor Networks by using Terrain Based Probabilistic Forwarding Scheme (TBPFS) (ენა: ინგლისური) 3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIso-Share Analysis of Internet Traffic Sharing in the Presence of Favoured Disconnectivity (ენა: ინგლისური) 16-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 23-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFORMATION OF THE ALGORITHMIC SIMILARITY MEASURES FOR RECOGNITION PROCESSES (ენა: ინგლისური) 36-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIMPACT OF NODE DENSITY AND PAUSE TIME ON THE PERFORMANCE OF AD HOC ROUTING PROTOCOLS (ენა: ინგლისური) 40-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSERVER WORM DETECTION BY USING INTELLIGENT FAILURE CONNECTION ALGORITHM (ენა: ინგლისური) 48-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 53-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPERFORMANCE ANALYSIS OF QOS IN PMP MODE WIMAX NETWORKS (ენა: ინგლისური) 61-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანК ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УЧЁТНЫХ БАЗ ДАННЫХ (ენა: რუსული) 69-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგამოსახულებათა კომპრესია JPEG სტანდარტის მაგალითზე (ენა: რუსული) 76-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
WITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 86-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232