კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
  ჟურნალის თემატიკა:
 • ჟურნალი აქვეყნებს მასალებს, რომლებიც შეიცავს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით დარგებში:
   • მათემატიკური მოდელირება, გამოთვლითი მეთოდები;
   • ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში;
   • ინფორმაციის დამუშავების თეორია და მეთოდები;
   • მონაცემთა და ცოდნის ბაზების მართვის სისტემები;
   • ინფორმაციის გადაცემა კომპიუტერულ ქსელებში;
   • დაპროგრამება;
   • მულტიმედიური ტექნოლოგიები;
   • ინფორმაციული უსაფრთხოება და კრიპტოგრაფია;
   • ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტექნიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემებში;
   • მართვის სისტემების ანალიზი და სინთეზი;
   • კვანტური კომპიუტერები;
   • ხელოვნური ინტელექტი;
   • კომპიუტერული ლინგვისტიკა;
   • მათემატიკური სტატისტიკა და მისი გამოყენებები;
   • მანქანური სწავლება;


 • მასალები მიიღება ინგლისურ ენაზე. (დამატებითი ინფორმაცია).
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება.

 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია რედაქციის მიერ თქვენი სტატიის მიღების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "სიახლენი"
 • ჟურნალის უკანასკნელი ნომრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენეთ ღილაკი "სარჩევი". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია ჟურნალის წინა ნომრების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "წინა ნომრები". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232