კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


მობილური ტელეფონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების გავლენა ადამიანის ჯამრთელობაზე მე-5 თაობის სიხშირეზე
მიღებულია: 2022-05-04;  ID: 3543 ახალიმობილური ოპერატორების რადიოსიხშირული სპექტრის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში
მიღებულია: 2022-03-16;  ID: 3523 ახალიОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ СТРУКТУРУ ДЕРЕВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2022-02-06;  ID: 3508 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიABOUT COMPUTER VISION WITH MACHINE LEARNING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-02-03;  ID: 3507 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიქცევით მეთოდეზე დაფუძნებული ქსელური შეტევების გამოვლენის ერთერთი მიდგომის შესახებ
მიღებულია: 2021-06-12;  ID: 3440 გადაცემულია სარეცენზიოდDEVELOPING A VIRTUAL REALITY APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS AND USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-05-31;  ID: 3432 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსიმრავლეთა თეორიის ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2021-05-08;  ID: 3412 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადელექტრონულ ხელმოწერიან დოკუმენტებში ტექსტური რეზოლუციების დამალვა.
მიღებულია: 2021-04-13;  ID: 3399 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადA REVIEW ON AHP TECHNIQUE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2020-11-24;  ID: 3363 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადძველი ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების ამოცნობა
მიღებულია: 2020-08-26;  ID: 3347 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1232