კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


DIS-CONNECTIVITY PARAMETER BASED MODEL FOR CALL TRANSITIONS IN DUAL SIM MOBILE (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-07-24;  ID: 3671 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადON FINDING A PRIME NUMBER FOLLOWING THE GIVEN PRIME NUMBER (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-05-15;  ID: 3659 გადაცემულია სარეცენზიოდTEXT CLASSIFICATION USING NLTK (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-03-03;  ID: 3626 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადBIAS-VARIANCE TRADE-OFF FOR MACHINE LEARNING ALGORITHMS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-02-26;  ID: 3625 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიENHANCING STUDENT ENGAGEMENT AND OUTCOMES THROUGH AN INNOVATIVE PEDAGOGY FOR TEACHING BIG DATA ANALYTICS IN UNDERGRADUATE LEVEL (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2023-01-31;  ID: 3615 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDETECTION AND ESTIMATION OF TREE CANOPY USING DEEP LEARNING AND SENSOR FUSION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-12-31;  ID: 3609 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადDEVELOPING A VIRTUAL REALITY APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS AND USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-05-31;  ID: 3432 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსიმრავლეთა თეორიის ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2021-05-08;  ID: 3412 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადელექტრონულ ხელმოწერიან დოკუმენტებში ტექსტური რეზოლუციების დამალვა.
მიღებულია: 2021-04-13;  ID: 3399 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232