კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი  უზრუნველყოფს სტატიების რეცენზირებას.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტატიების გამოცემას.
ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR MULTILINGUAL TEXT CLASSIFICATION OF NIGERIAN LOCAL LANGUAGES (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-07-28;  ID: 3570 ახალიNATURAL LANGUAGE PROCESSING IN THE STATE DECENTRALIZED SYSTEMS OF GEORGIA (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-06-18;  ID: 3551 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ СТРУКТУРУ ДЕРЕВА (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2022-02-06;  ID: 3508 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიABOUT COMPUTER VISION WITH MACHINE LEARNING (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2022-02-03;  ID: 3507 გამოქვეყნდება მომდევნო ნომერშიANALYSIS OF THE MATHEMATICAL MODELING ABILITY FOR SENIOR SCHOOL STUDENTS (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-07-22;  ID: 3457 გადაცემულია სარეცენზიოდDEVELOPING A VIRTUAL REALITY APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEMS AND USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2021-05-31;  ID: 3432 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადსიმრავლეთა თეორიის ამოხსნის ანალიზი და მათი პრაქტიკული დანიშნულება
მიღებულია: 2021-05-08;  ID: 3412 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლადელექტრონულ ხელმოწერიან დოკუმენტებში ტექსტური რეზოლუციების დამალვა.
მიღებულია: 2021-04-13;  ID: 3399 დაუბრუნდა ავტორს გადასამუშავებლად


Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1232