კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2021 | No.2(60) [2021.08.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


დიდი მონაცემებისა და ხელოვნური ინტელექტის როლი მედიცინაში  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრადიაციის და შთანთქმის სიგრძის გამოყენება ATLAS-ის დეტექტორის გეომეტრიული აღწერების შედარებით ანალიზში  8-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდიდი მონაცემების ტექნოლოგიების მიმოხილვა  18-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქსელური ურთიერთკავშირის სწრაფი ტექნოლოგიები და მათი როლი სუპერკომპიუტერებში  28-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანზოგადი გამოყენების სუპერკომპიუტერები, მათი განვითარების ეტაპები და პრაქტიკული გამოყენების სფეროები  32-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN APPROACH TO CREATE AND USE TEST (ECHO) SERVERS BASED ON TCL/TK (ენა: ინგლისური)  35-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA BLOCKCHAIN-BASED TRUST MODEL FOR BITCOIN CRYPTOCURRENCY AND ITS POPULARITY IN GEORGIA (ენა: ინგლისური)  43-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ (ენა: რუსული)  49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232