მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2010 | No.1(5) [2010.10.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ON IDENTIFYING A COMMON GOAL BETWEEN MUSICIANS AND SCIENTISTS (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„ყოველ შესრულებაზე ოდნავ სხვანაირად გამოდის...“ (რევაზ კიკნაძის „ნოქტიურნები”, „ანტიფონია”, „ოთხი მკაცრი ბაგატელი” და „მარცვლები”)  12-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ ВЕРСИЙ «ПЕСЕН И ПЛЯСОК СМЕРТИ» МУСОРГСКОГО (ენა: რუსული)  21-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსერგეი პროკოფიევის სონატა ჩელოსა და ფორტეპიანოსათვის op. 119: საშემსრულებლო ინტერპრეტაციის საკითხები  40-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანი. ს. ბახის სამხმიანი ინვენციების საშემსრულებლო ინტერპრეტაციის საკითხები  55-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან«ОТ БАЛЛАДЫ К БАЛЛАДЕ» (ОТ ЦУМШТЕЙГА ДО ВОЛЬФА) (ენა: რუსული)  68-78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაკონცერტო ღელვისა და მისი დაძლევის გზების შესახებ  79-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018