მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2012 | No.1(8) [2012.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ЖЕНСКАЯ КРАСОТА В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (ენა: რუსული)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბერნდ ალოიზ ციმერმანის პლურალისტური ოპერა ”ჯარისკაცები”  10-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკალური სახისა და ფორმაქმნადობის ზოგიერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორი  29-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპიანისტური ხელოვნების პრობლემების ზოგადი მიმოხილვა  42-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИСТОРИЯ РОССИИ В ПЕСНЯХ ДОНСКИХ КАЗАКОВ (ენა: რუსული)  67-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჯორჯ კელის ფსიქოლოგიური თეორიის ძირითადი ცნების - პიროვნული კონსტრუქტის გამოყენება მუსიკალურ საქმიანობასთან მიმართებაში  73-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფრანგული საფორტეპიანო სკოლის კრეატიული საფუძვლები (ენა: რუსული)  89-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმრავალენობრიობა, როგორც სააზროვნო პრინციპი და მხატვრული მეთოდი XX საუკუნის მუსიკაში  95-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018