ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.2(9) [2006.06.30]


An approach for integrating a handwritten signature and digital signature for a secure PKI (ენა: ინგლისური)  195-202
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2005 | No.1(5) [2005.06.30]


Microwave attenuation studies due to rain for communication links operating in Malaysia (ენა: ინგლისური)  9-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVisually & digitally signed Smart card (ენა: ინგლისური)  18-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024