ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2015 | No.2(14) [2015.12.31]


TOP QUARK RARE RADIATIVE DECAY IN UNIVERSAL EXTRA DIMENSION MODEL (ენა: ინგლისური)  24-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2012 | No.1(7) [2012.06.30]


LEPTON FAMILY NUMBER VIOLATION VIA INTERMEDIATE BLACK HOLE (ენა: ინგლისური)  28-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2010 | No.2(4) [2010.12.31]


ON THE NEUTRAL B-MESON DOUBLE PHOTON DECAY IN THE ACD MODEL (ენა: ინგლისური)  9-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2009 | No.1(1) [2009.06.30]


იშვიათი პროცესები-ფანჯარა დამატებითი განზომილებებისაკენ (ენა: ინგლისური)  13-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023