ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2021 | No.2(60) [2021.08.31]


ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ (ენა: რუსული)  49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2020 | No.1(58) [2020.07.31]


TECHNOLOGY OF WORK WITH THE E-TEXTBOOK "ELEMENTA LINGUAE LATINAE" (ენა: ინგლისური)  30-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2020 | No.1(55) [2020.06.30]


МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ენა: რუსული)  25-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2019 | No.1(56) [2019.06.30]


DESIGN OF THE MACROSTRUCTURE OF ELECTRONIC TEXTBOOK (ენა: ინგლისური)  25-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2019 | No.2(52) [2019.06.30]


THE INTERFACE OF ELECTRONIC LATIN DICTIONARY FOR VETERINARY STUDENTS (ენა: ინგლისური)  26-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.3(55) [2018.12.31]


DATA MODEL FOR EMBEDDING METADATA IN WEB DOCUMENTS BY RNEWS STANDARD (ენა: ინგლისური)  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2018 | No.3(49) [2018.09.30]


КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛАТЫНИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ენა: რუსული)  44-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2017 | No.2(52) [2017.10.30]


УРОВНИ И АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ (ენა: რუსული)  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია 2017 | No.3(45) [2017.09.30]


SURVEY OF VETERINARY STUDENTS’ NEEDS FOR USING E-LEARNING TOOLS FOR LATIN LANGUAGE (ენა: ინგლისური)  73-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024