ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია 2021 | No.1(23) [2021.07.31]


ქერუბიკონის ჰიმნის შინაარსისა და ფორმის ურთიერთმიმართების შესახებ  28-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია 2020 | No.1(21) [2020.07.31]


გასული საუკუნის ნევმურ სისტემაში გამოყენებული ზოგიერთი სამუსიკო ნიშნის შესახებ (შემოქმედის სამონასტრო სკოლის ნოტოგრაფიული ტრადიციის მაგალითზე)  46-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია 2017 | No.1(15) [2017.06.30]


სადა კილოს წირვის წესის საგალობლების საბაზისო ჰანგები და მათი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულები (გელათის სამგალობლო სკოლის საგალობლების მაგალითზე)  45-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022