ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.2(54) [2018.06.30]


PREDICATION DIGITAL CONTROL SYSTEM FOR A DRYING APPARATUS (ენა: ინგლისური)  100-104
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE COMPLEXITY OF ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION PROBLEMS (ენა: ინგლისური)  125-130
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.1(53) [2018.03.31]


.NET PLATFORM-BASED SALES MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE (ენა: ინგლისური)  71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023