ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2021 | No.1(59) [2021.04.30]


USING A GENETIC ALGORITHM TO BUILD SYMMETRIC CRYPTALGORITHMS. (ენა: ინგლისური)  20-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.3(55) [2018.12.31]


CALCULATION OF THE PROBABILISTIC-LOGICAL CONCEPTS (ენა: ინგლისური)  23-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.1(53) [2018.03.31]


NEW BLOCK ENCRYPTION ALGORITHM (ენა: ინგლისური)  96-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2017 | No.2(52) [2017.10.30]


USING GENETIC ALGORITHM FOR THE BREAKING VIGENERE CIPHER (ენა: ინგლისური)  53-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024