ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.1(53) [2018.03.31]


COMBINED ITERATIVE BACK PROJECTED-MAXIMUM A POSTERIORI TECHNIQUE FOR RECONSTRUCTING LOW RESOLUTION SURVEILLANCE VIDEOS (ენა: ინგლისური)  35-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEVELOPMENT OF ROBUST AND COST-EFFECTIVE PREDICTIVE MODELS FOR IMPROVING STUDENTS’ PERFORMANCE IN PROGRAMMING COURSES (ენა: ინგლისური)  46-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024