განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
  ჟურნალის თემატიკა:
 • ჟურნალი აქვეყნებს მასალებს, რომლებიც შეიცავს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით დარგებში:
   • უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა;
   • უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ორგანიზება;
   • ინფორმაციული ტექნოლოგიები განათლებაში;
   • დისტანციური განათლება;
   • სწავლების მეთოდების ოპტიმიზება;
   • სწავლების ხარისხის შეფასების მეთოდიკა;
   • პედაგოგიური ფსიქოლოგია;
   • ინფორმაციული ტექნოლოგიები ფსიქოლოგიაში;
   • ინფორმატიზების ფსიქოლოგიური ასპექტები;
   • პიროვნების ფსიქოლოგია;
   • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია.


 • ნაშრომში ასახული უნდა იყოს კვლევის ერთერთი მიმართულება:
   • საკვლევი თემატიკის მიხედვით არსებული მდგომარეობის ანალიზი, კონკრეტულ ფაქტობრივ მასალაზე დაყრდნობით, შედარება მსოფლიოს სხვა ქვეყნების გამოცდილებასთან;
   • ექსპერიმენტული კვლევა (ჰიპოთეზა, დასკვნები, რეკომენდაციები), შედარებითი ანალიზი;
   • ისტორიული კვლევა - ტრადიციის თანამედროვეობასთან შედარების ასპექტში, სიახლის თვალსაზრისით.


 • მასალები მიიღება ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. (დამატებითი ინფორმაცია).
 • მასალები ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.
 • გამოსაქვეყნებლად მიღებული ყველა მასალა რეცენზირდება და დადებითი რეცენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნდება.

 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია რედაქციის მიერ თქვენი სტატიის მიღების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "სიახლენი"
 • ჟურნალის უკანასკნელი ნომრის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გამოიყენეთ ღილაკი "სარჩევი". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
 • თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია ჟურნალის წინა ნომრების შესახებ გამოიყენეთ ღილაკი "წინა ნომრები". აქვე შეიძლება დაათვალიეროთ ანოტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ამობეჭდოთ თქვენთვის საინტერესო სტატიის სრული ტექსტი.
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801